Ticaret ve Şirketler Hukuku

Öztaş Hukuk Bürosu olarak sizlere Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında hizmet sunuyoruz. 

Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür. Ticaret hukukunun asıl amacı, Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir. Tacirler arasındaki doğabilecek olan her türlü anlaşmazlık ve hukuksal konular için Ticaret hukuku, hukukun bir alt dalı olarak belirlenmiştir. Ticaret hukuku sadece insanlar arasındaki ekonomik faaliyetlere olan kısmını ele alır ve inceler. Her türlü ticaret ilişkileri durumunda çıkabilecek sorunlarda Ticaret Hukuku ticaret yapan kişiler arasındaki anlaşmazlığı çözmeleri için taraflara ve mahkemelere yardımcı olmaktadır.

Ticaret hukukunun kendi içerisinde bazı genel kavramları başlıkları vardır.Ticaret hukukunun genel kavramları ; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticaret ortaklıları başlıklarında tanımlanır. Bu tür kavramları bilmek Ticari Hukuk adına çok önemlidir.

Günümüzde iktisadi düzen devletin ticari hayata belli oranda müdahalesi ile gerçekleştiğinden Ticaret Hukuku çok sıkı bağlar ile etkileşim kurduğu Şirketler Hukuku ,Borçlar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku gibi hukuk dallarıyla birlikte ticari hayatın işleyişine ve düzenine ilişkin bir takım kurallar getirmektedir.

Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindedir. Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Ticaret hukukunu ilgilendiren bir kısım davalar şunlardır;

  • Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar16
  • Haksız rekabet davaları
  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar
  • Marka ve patentten kaynaklanan davalar
  • Şirketler arası alacak davaları
  • Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar
  • Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar
  • Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları
  • Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları