Sigorta Hukuku

Öztaş Hukuk Bürosu olarak sizlere Sigorta Hukuku alanında hizmet sunuyoruz. 

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Sigorta hukukunun alanına giren belli başlı davalar şunlardır;

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları20
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları
  • Yangın sigortası davaları,
  • Kasko sigortasından kaynaklı davalar,
  • Araç değer kaybı davaları
  • Destekten yoksun kalma davaları
  • Hasar tespit davaları
  • Sağlık sigortasından kaynaklı davalar