KAYSERİ BOŞANMA AVUKATI 0352 222 98 45

Kayseri Boşanma Avukatı
Kayseri Boşanma Avukatı

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevlidir. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruh bilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir.

Kayseri Boşanma Avukatı

Ayrıca aile mahkemesi hakimlerinin atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir. Türk aile hukuku, aile işlerinin düzenlenmesinde hakime geniş değerlendirme yetkisi bırakmakta ve somut olaylara uygun karar vermeyi sağlayan bir esneklik taşımaktadır. Böylece, Aile Mahkemeleri, yargılama görevini yanında toplumun temeli olan ailenin korunmasına yönelik koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler alınmasını da sağlayacaktır.

Kayseri Boşanma Avukatı

Aile Hukuku alanında karşılaşılan en önemli sorunların başında, eşler arasındaki farklılıklar, geçimsizlikler ve sair sebepler sonucunda açılan boşanma davaları gelmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda karşılaşılan diğer bir önemli sorun da, bu boşanma davaları ile birlikte ortaya çıkan eşler arasında geçerli olan mal rejimleridir. Ayrıca boşanma davaları ile eşlerin birbirlerinden talep ettikleri maddi ve manevi tazminat konuları da çözüm bekleyen sorunların sadece bir kısmını teşkil etmektedir.

Kayseri Boşanma Avukatı

Aile Hukukunu ilgilendiren belli başlı davalar şunlardır;

 • Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Çekişmeli Boşanma Davası,
 • Boşanma ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
 • Mal Paylaşımı  (Edinilmiş Mallara Katılım Alacağı) Davası,
 • Katkı Payı Davası,
 • Katılma Alacağı Davası,
 • Ziynet Eşyası alacağı davası
 • Velayet Davası,
 • Tanıma ve Tenfiz Davası ( Yurtdışı Boşanma ),
 • Nafaka Arttırım Davaları (İştirak nafakası arttırım, yoksulluk nafakası arttırım,yardım nafakası arttırım davaları)
 • Nafakanın Kaldırılması ve Nafaka İndirim Davaları (İştirak nafakası , yoksulluk nafakası ,yardım nafakası kaldırılması)
 • Soybağının Kurulması ve Babalık Davası
 • Evlenmeye izin davası
 • İddet Süresi kaldırma davası
 • Nesebin Reddi Davası
 • Evlat Edinme Davaları
 • Aile konutu uygulamasından doğan davalar

Kayseri Boşanma Avukatı